Projekt „Uczeń z doświadczeniem zawodowym”

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych 180 UCZNIÓW (45K/135M) i podniesienie kompetencji 49 NAUCZYCIELI (40K/9M) z T3 i CKZiU z Ostrowca Św. oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt 2 PLACÓWKI T3 i CKZiU z Ostrowca Św. w okresie 01.09.2018- 31.08.2020.

Współpraca z pracodawcami, realizacja kursów i staży zawodowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie placówek w nowoczesny i dostosowany do potrzeb sprzęt przyczyni się do rozwoju i podniesienia jakości/atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz podniesienia szans uczniów szkół zawodowych w znalezieniu stałego i wartościowego zatrudnienia.

Szczegóły projektu „Uczeń z doświadczeniem zawodowy