Szkoła Zarządzania od 2016r na stałe współpracuje z Fundacją "PROMYK"

0

Lat doświadczenia

0

Wydanych zaświadczeń

0

Rodzajów szkoleń

0

m2 sal dydaktycznych

Doświadczenie

W ciągu kilkunastoletniej działalności w kursach i szkoleniach wzięło udział ponad 16.000 osób. Szkoła była członkiem Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej w Ostrowcu Św., Szkoła wpisana jest do Rejestr Handlowego Dział B nr 3292

Partner godny zaufania

Szkoła wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Certyfikaty

Szkoła posiada Akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (decyzja KO.II-42351-5a/08 z dn. 11.08.2008r. oraz KO.II-546-2c/2011/RZ z dn. 30.03.2011)

Sprawdź aktualnie realizowane projekty unijne.