Projekt „Mam szansę”

Projekt „Mam szansę” – ZAKOŃCZONY

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych w okresie 09.2016 r. do 06.2017 r. u 24 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym (10dz/14ch), zamieszkałych na terenie powiatu ostrowieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu Wnioskodawca upowszechni dostęp do edukacji przedszkolnej tworząc 24 miejsca wychowania przedszkolnego. Wnioskodawca zamierza rozwijać OWP i tym samym kontynuować w/w działalność przez co najmniej 24 m-ce po zakończeniu realizacji projektu.