Our Blog

Wyniki zapytania ofertowego dla „Przeprowadzenia szkoleń Uczestników Projektu „30 plus „”

Wynik rozstrzygnięcia dla zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności: ” Oferta na przeprowadzenie szkoleń Uczestników Projektu „30 plus ”

Informacja o wybranym wykonawcy, Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ FIRMY:
Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych S.C., Aleja Jana Pawła II 63B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, oferta złożona dnia 30.03.2018r.

Złożone oferty:
Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych S.C., Aleja Jana Pawła II 63B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – data wpłynięcia ofert 30.03.2018r. cena:
Część 1. Zadanie 1 – cena brutto za 1 godz. dydaktyczną kursu 10 800,00 złotych brutto.
Część 2. Zadanie 2 – cena brutto za 1 godz. dydaktyczną kursu: 21 600,00 złotych brutto.
Część 3. Zadanie 3 – cena brutto za 1 godz. dydaktyczną kursu: 10 800 złotych brutto.
Część 4. Zadanie 4 – cena brutto za 1 godz. dydaktyczną kursu: 21 600,00 złotych brutto.

Leave A Comment