Ekonomia Społeczna coraz śmielej zdobywa miejsce wśród gospodarczych inicjatyw w kraju. W województwie świętokrzyskim ma już swoje tradycje i osiągnięcia zasługujące na upowszechnienie. Temu służą m.in. Gale Ekonomii Społecznej. I tak, 15 listopada – Dyrektor Szkoły i Przedszkola Specjalnego PROMYK w Ostrowcu Św. Bożena Młynek została Liderem w kategorii Biznes Prospołeczny. Dyrektor Bożena Młynek wkłada swoją pasję, każdego dnia działa na rzecz drugiego człowieka. Podąża swoją drogą czyniąc dobro i podając pomocną dłoń najbardziej potrzebującym- dzieciom z niepełnosprawnościami, dając im nadzieję na lepszą przyszłość. Ta nagroda to sukces całego zespołu pracowników Szkoły Zarządzania i Fundacji PROMYK mówiła Dyrektor Bożena Młynek. serdecznie podziękowała za nagrodę, gratulacje dostała m.in od wicemarszałek Renaty Janik i wszystkich organizatorów Gali.