Kurs Brukarz

  • Kurs obejmuje 180 h dydaktycznych.
  • Uczestnicy otrzymują dodatek szkoleniowy.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
  • Uczestnicy otrzymują odzież ochronną.
  • Uczestnicy kierowni są na 5 miesięczny dofinansowany staż.

Brukarz