Tytuły projektów:

 

projekty zrealizowane:

– Nauczyciel – terapeuta
– Nowe kwalifikacje dla nauczycieli
– Nowe kwalifikacje dla nauczycieli 2
– DAJ SIĘ POZNAĆ PRACODAWCY
– AKTYWNE KSZTAŁCENIE W OŚWIACIE
– NOWY ZAWÓD NOWA SZANSA
– 30 plus
– Mam nowy zawód
– Mam szansę

Projekty w trakcie realizacji:
– Zawodowa szansa
– Uczeń z doświadczeniem zawodowym
– Szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami