Test kompetencyjny dla kursu "Informatyka - egzamin ECDL"

Test kompetencyjny dla uczestników szkolenia

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
0. Podaj dzisiejszą datę *
1. Podaj numer grupy szkoleniowej *
2. Podaj Imię i Nazwisko *
3. Jak nazywa się najmniejsza jednostka informacji *
Bajt
Bit
Rekord
Sektor
4. Które z wymienionych urządzeń jest urządzeniem wejścia - wyjścia? *
Skaner
Głośniki
Dyskietka
Drukarka
5. Jakie rozszerzenia mają pliki graficzne wykorzystywane do prezentacji w Internecie? *
TIF
PCX
PNG
BMP
6. Graficzny interfejs użytkownika to *
GPL
OLP
GNU
GUI
7. W jaki sposób można uchronić się przed RSI wywołanymi przez używanie komputera? *
8. Wewnętrzną sieć firmową z możliwością dostępu z zewnątrz przez uprawnionych pracowników nazywamy: *
Ekstranet
Intranet
Ethernet
Internet
9. Która z poniższych sieci jest globalną siecią komputerową? *
10. Który z protokołów gwarantuje bezpieczne połączenie? *
HTTP
HTTPS
SMTP
DNS
11. Który z wymienionych komputerów nazywamy osobistym? *
Desktop
Laptop
PC
Mainframe
12. Telefonia trzeciej generacji to: *
UMTS
3G
GPRS
VoIP
13. Które z poniższych zdań określa e-learning? *
14. Sieć Wide Area Network (WAN) to: *
15. Które z poniższych zdań najlepiej opisuje Intranet? *
16. Dokładność skanowania określa: *
PDI
PCI
DPI
IDP
17. Program udostępniony bezpłatnie do wypróbowania w ograniczonym czasie, objęty prawami autorskimi to: *
Software
Shareware
Demo
Freeware
18. Podcasting, podcast, podkasting, podkast to: *