Rozeznanie rynku zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji kursu fryzjerskiego

ROZEZNANIE CENOWE  z dnia 14.11.2018 r

 Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w ramach Projektu pn. „Uczeń z doświadczeniem zawodowym” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Oś Priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU( projekty konkursowe),

zaprasza do składania ofert w przedmiocie zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu Perukarstwa, wizażu i charakteryzacji.

 Zamawiający: Szkoła Zarządzania sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  e-mail:  szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl  godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami

Pani Bożena Młynek – tel. 41 262-05-43

Wszelkie informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Zarządzania sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – w sekretariacie – parter, do dnia 22.11.2018 roku do godziny 15.00 lub w tym samym terminie, za pośrednictwem e-maila pod adres szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl,

 

Opis przedmiotu zamówienia oraz pełna treść rozeznania cenowego do pobrania pod tym linkiem

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z DNIA 23.11.2018 DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14.11.2018

Przeprowadzonego przez Szkołę Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim,w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień przekraczających wyrażoną w złotych wartość 50 tysięcy złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach projektu pn. „ Uczeń z doświadczeniem zawodowym”współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe), w przedmiocie zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu Perukarstwa, wizażu i charakteryzacji.
Niniejszym Zawiadamiany, iż oferta poniższej firmy zostały wybrana przez Zamawiającego, dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego:

1. LIFEART SP Z O.O. zam. Plac L. Kaczyńskiego 2 bud.C, 90-312 Łódź, za cenę 35 100,00zł zł brutto