O projekcie:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych 180 UCZNIÓW (45K/135M) i podniesienie kompetencji 49 NAUCZYCIELI (40K/9M) z T3 i CKZiU z Ostrowca Św. oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt 2 PLACÓWKI T3 i CKZiU z Ostrowca Św. (woj. świętokrzyskie wg K.C.-obszar OSI) w okresie 01.09.2018-31.08.2020.


Współpraca z pracodawcami, realizacja kursów i staży zawodowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie placówek w nowoczesny i dostosowany do potrzeb sprzęt przyczyni się do rozwoju i podniesienia jakości/atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz podniesienia szans uczniów szkół zawodowych w znalezieniu stałego i wartościowego zatrudnienia (cel szcz.RPOWŚ 2014-2020)

Liczba uczestników projektu w podziale na K i M wynika z charakteru szkół i kwalifikacji zawodowych, jakie się w nich nabywa i odwzorowuje istniejące proporcje płci w danych obszarach.