Projekt "UCZEŃ Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM"

Szkoła Zarządzania od 2016r na stałe współpracuje z Fundacją "PROMYK"