Dokumenty dla wykładowców

Poniżej zostały zamieszczone karty czasu pracy wykładowców oraz wzory rachunków do uzupełnienia.

 

UWAGA!

Przypominamy, że wszyscy wykładowcy przedmiotów matematyka, języka angielski z Technikum nr 1, Technikum nr 2, Technikum nr 3, Technikum nr 4 zobowiązani są do uzupełniania na każdy koniec miesiąca kart czasu pracy i złożenia ich wraz z wypełnionym rachunkiem do 15 grudnia 2011r. w biurze projektu.1 Nowa karta czasu pracy wykładowcy pdf
2 rachunek

pdf

 

 Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wypełnienia karty czasu pracy.

wzr karty