Akutalności
Inaguracja projektu

4 października o godz. 16.00 Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Św. uroczyście zainaugurowała realizację kolejnego projektu „MOJA WIEDZA – MÓJ SUKCES”  który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,na podstawie umowy nr  UDA-POKL.09.02.00-26-013/11-00  ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy Techników Ostrowieckich oraz uczniowie z Techników.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ICT, części przedmiotów ogólnych, obowiązkowych na egzaminie maturalnym u 900 uczniów techników ostrowieckich: Technikum nr 1, nr 2 nr 3 i nr 4.

 

Projekt będzie realizowany przez okres 2 lat od 08.2011 do 07.2013.

 

W ramach projektu będą realizowane szkolenia przygotowujące uczniów do matury z języka angielskiego i matematyki oraz szkolenia z informatyki z egzaminem ECDL.

 

Wsparciem zostanie objęte 238 uczniów z Technikum nr 1, 157 uczniów Technikum nr 2, 302 uczniów z Technikum nr 3, 203 uczniów z Technikum nr 4:

 

Zajęcia z matematyki i języka angielskiego będą się odbywać się w szkołach macierzystych uczniów, natomiast informatyka w siedzibie Szkoły Zarządzania przy ul. Słowackiego 19. W ramach projektu każdy uczeń otrzyma na własność materiały szkoleniowo piśmienne, podręczniki oraz poczęstunek na każdym spotkaniu.

 

Szkoła Zarządzania posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych w ramach których przeszkoliła już ponad pięć tysięcy osób, natomiast przez okres 18 lat, bo tyle istnieje na rynku ostrowieckim przeszkoliła ponad 12 tysięcy osób.