Welcome to the Frontpage

wspolfinansowany


Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim

 realizuje projekt pt:


 „MOJA WIEDZA – MÓJ SUKCES”


 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

na podstawie umowy

nr  UDA-POKL.09.02.00-26-013/11-00

 

z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ICT, części przedmiotów ogólnych, obowiązkowych na egzaminie maturalnym u 540 uczniów techników ostrowieckich


Realizacja projektu od 08.2011 do 07.2013.